سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سام جبه داری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی موقررحیم آبادی – دانشگاه صنعتی شریف
میثم میراحمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ما در این مقاله با توجه به مزایای زمان بندی سلسله مراتبی یک روش جدید سلسله مراتبی با استفاده از E-LOSS , (Start – time Fair Queuning) SFQ را پیشنهاد می کنیم که ضمن تامین QOs جریانهای ترافیکی بلادرنگ، تخصیص عادلانه پهنای باند را ممکن میسازد. روش E-LOSS نوع اصلاح شده از EDF با بافر محدود است که قابلیت مدیریت صف فعال را نیز دارا می باشد. بعبارت دیگر جریانهای ترافیکی بلادرنگ در این طرح می توانند، کارایی تاخیر خوبی دریافت کنند. استفاده از الگوریتم SFQ بعنوان زمانبند اشتراک لینک تخصیص عادلانه پهنای باند را حتی در شرایط ترافیکی VBR امکان پذیر می نماید.
نتایج شبیه سازی نشان میدهدکه طرح پیشنهادی ما تفریبا کارایی تاخیری مشابه با روش E-LOSS ارائه می دهد، ضمن انکه تخصیص پهنای باند عادلانه ترین را بین کلاس ترافیکی بلادرنگ و کلاس ترافیکی best-effort نسبت به روش E-LOSS ارائه می دهد و ضمنا پهنای باند بیکار و اضافی را نیز همانند روش SFQ عادلانه بکار می گیرد.