سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره رحیمی –
سید حسین خبازی –
محمد جواد یوسف نژاد –

چکیده:

با افزایش روز افزون جمعیت در دنیا و محدودیت در اراضی قابل کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان یکی از چند راه محدود، برای تامین مواد غذایی انسان است. با احداث گلخانه، که یکی از راههای افزایش عملکرد است می-توان در جهت بهبود این امر اقدام نمود. بدین منظور جهت کاهش آفات و حذف سموم شیمیایی در محیط گلخانه از تکنولوژی ازن با هدف ایجاد فن آوری جدید در مورد کاشت، داشت و برداشت گیاه گوجه فرنگی استفاده گردید.بدین منظور، در سال زراعی ۱۳۸۷ – ۱۳۸۶ در محدوده نیشابوربه صورت پایلوت، جهت حذفبیماری های مختلف قارچی و باکتریائی گیاهی و جایگزین مناسب سموم شیمیایی مختلف و عملکرد در بهبود رشد، ازن ژنراتوری با دوز مشخص برای تعدادی گلخانه گوجه فرنگی با مساحت بیش از دو هکتار نصب و نحوه عملکرد آن بررسی گردید. در طول فصل رشد، نه تنها از هیچ گونه آفت کش و سمی استفاده نگردید، بلکه گیاه رشد چشمگیری داشت و گوجه فرنگی به عمل آمده جز مرغوبت ترین محصول ها به شمار می آمد؛ که این امر ناشی از تاثیر ازن بر روی آن بود.