سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حکمت اله گلیج ثابت – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی ابیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی ابیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

چکیده:

نگرانی های مختلفی که از تاثیرات سوء اجرای طرح های عمرانی و ابیاری وزهکشی بر محیط زیست حاصل میشود روز به روز در حال افزایش است. ازاین رو ضرورت ارزیابی طرح ها جایگاه خاصی را درکشورهای جهان یافته است. روشهای متداول ارزیابی مبتنی بر ارزش دهی شامل روش های کارشناسی ، صورت ریزها ، ماتریسها، شبکه ها و رویهم گذاری صفحات می باشد. در این قاله یک روش جدید برای ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی پیشنهاد شده است. همچنین مثال هایی از کاربرد آن در ارزیابی اثرات زیست محیطی قبل از اجرای طرح، مکان یابی مناسب طرح ها و انتخاب روش مطلوب ارائه شده است.