سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام سیدی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
علیرضا میرحبیبی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
محمد ادریسی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران

چکیده:

در این روش برای تهیه رنگدانه فتالوسیانین سبز مس (هگزا دکا کلرو فتالوسیانین مس) در مقیاس آزمایشگاهی از آون مایکروویو ساده استفاده شد. از مواد اولیه بنزوئیک اسید یا انیدرید فتالیک ، کلرید
مس دو ظرفیتی ، کاتالیزور مولیبدات آمونیوم و محلول کلرید سدیم در آب مقطر بعنوان حلال استفاده شد. سنتز فتالوسیانین سبز مس در حلال آب با بهره بیشاز ٩٥ درصد در محدوده زمانی ٤تا ٦
دقیقه به انجام رسید. زمان واکنش نسبت به روشهای کلاسیک گزارش شده در مقالات علمی به میزان ٥٠ تا ٨٠ برابر کاهش یافت. بهره عمل نیز در مقایسه با روشهای یاد شده افزایش زیاد و قابل توجهی دارد.