مقاله روش دلفي در پژوهش هاي خانواده درماني و زوج درماني (مفاهيم و کاربردها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۸۳۹ تا ۸۵۳ منتشر شده است.
نام: روش دلفي در پژوهش هاي خانواده درماني و زوج درماني (مفاهيم و کاربردها)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تحقيق دلفي
مقاله خانواده درماني
مقاله زوج درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از بزرگ ترين انتقاداتي که در حوزه پژوهش هاي خانواده و زوج درماني (MFT) مطرح مي شود فقدان تعاريف، مفاهيم، و پروتکل هاي درماني مشخص و دقيق است. اگرچه روش تحقيق دلفي مي تواند روش مناسبي براي پاسخ به اين خلا باشد، اما پژوهش هاي اندکي در حوزه خانواده درماني و زوج درماني با استفاده از اين روش وجود دارند. اين در حالي است که روش تحقيق دلفي براي کمک به حوزه هايي که در آن ها سردرگمي روش شناختي وجود دارد توصيه شده است.
اين مقاله کاربرد مطالعات دلفي در کمک به حل اين مساله را در حوزه هاي خانواده و زوج درماني مورد بحث قرار مي دهد.
هم چنين در اين مقاله توصيفي از روش تحقيق دلفي و بحثي درباره سابقه مطالعات دلفي که در حوزه خانواده درماني و زوج درماني انجام شده اند، به همراه پيشنهاداتي براي استفاده از اين روش در حوزه خانواده درماني و زوج درماني ارايه مي شود.