مقاله روش رتبه بندي مراکز رشد به وسيله نماگرهاي ترکيبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در رشد فناوري از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: روش رتبه بندي مراکز رشد به وسيله نماگرهاي ترکيبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراکز رشد
مقاله نماگرهاي ترکيبي
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: راستي برزكي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از مرکز رشد به عنوان يکي از نهادهاي کارآ در امر توسعه و رونق اقتصادي، مورد توجه بسياري از کشورهاي جهان واقع شده است. مراکز رشد به وسيله حمايت از مستاجرين با ترکيبي از تسهيلات و خدماتي که به آساني از منابع ديگر قابل تامين نيستند، باعث افزايش ارزش افزوده مي شوند. محتوا و چگونگي پرداخت اين خدمات معمولا تاثير مهمي بر موفقيت مستاجرين مرکز رشد و نحوه عملکرد مرکز رشد دارد. معرفي الگوهاي بهتر و آگاهي دادن به مراکز رشد در مورد ميزان فاصله آنها از الگوهاي مناسب و نيز اطلاع رساني در مورد موقعيت آنها نسبت به يکديگر، مراکز رشد را در اتخاذ تصميمات سنجيده تر ياري مي دهد. نماگرهاي ترکيبي روش ساده اي براي مقايسه مجموعه اي از مراجع ارزيابي شونده نظير کشورها، سازمان ها و سيستم ها در موضوع هاي پيچيده و در دامنه وسيعي از زمينه ها نظير مسايل زيست محيطي، پيشرفت هاي اقتصادي، اجتماعي يا فناوري فراهم مي کنند. معمولا هدف اصلي تدوين آنها، مقايسه عملکردي مجموعه اي از مراجع ارزيابي شونده از يک جنبه خاص مي باشد. آنها همچنين به عنوان ابزاري مفيد در تحليل سياست ها و نيز وسيله اي براي ارتباط با عموم به کار مي روند. در اين مقاله، پس از بيان روش تدوين نماگرهاي ترکيبي بر طبق آخرين فنون و دستاوردها، به معرفي چند نماگر گردآوري شده با تاکيد بر نماگرهاي کليدي عملکرد KPI به منظور رتبه بندي مراکز رشد فناوري با توجه به شرايط محيطي کشور ايران پرداخته شده است. با توجه به اينکه پژوهشي در زمينه رتبه بندي مراکز رشد مشاهده نگرديد، اميد است ارايه اين مقاله گام موثري براي انجام اقدامات لازم در اين زمينه باشد و نقطه شروع مناسبي به منظور بررسي دقيق ارزيابي و رتبه بندي مراکز رشد در سطح ملي و بين المللي باشد.