سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهندس نیما عزیزی – دانشجوی دکترای سازه دانشکده مهندسی عمراندان شگاه صنعتی اصفهان
مهندس محمد رئیسی – دانشجوی دکترای سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
دکترمحمد مهدی سعادت پور – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق حل عددی غیر خطی ورق چهار ضلعی ضخیم با تغییر شکل های بزرگ با استفاده از یک سوپر المان انجام گرفت. برنامه نویسی این مساله در نرم افزار Mathematica انجام پذیرفت، سپس میزان دقت و کارایی این حل عددی با حل ۳ مثال مختلف و کنترل نتایج آن با نرم افزار SAP2000 بررسی گردید. نتایج بدست آمده گویای این مطلب است که در هر ۳ حل انجام شده برای ورق ها برای نسبت خیزقائم (w) به ضخامت ورق (w/t) (t)، کمتر از ۲، جواب بدست آمده از برنامه نویسی دارای دقت خیلی خوبی است.