سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسترن ریاحی نوری – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی غیرفلزی
شارقه مهرآئین – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی غیرفلزی

چکیده:

مقره ها، عایقهای الکتریکی هستند که در خطوط انتقال و توزیع جهت نگهداری هادی های ولتاژ بالا به کار می روند . مواد اولیه گوناگونی در ساخت بدنة مقره پرسلانی به کار می رود که از آن جمله می توان به کائولن، بال کلی، فلدسپارهای پتاسیک، ماسه کوارتزی و … اشاره نمود . جهت آماده سازی مواد اولیه دو روش تر و خشک وجود دارد . برای شکل دهی بدنة مقرة پرسلانی نیز روشهای متنوعی وجود دارد که از آن جمله می توان به روش خراطی، روش گل پلاستیک، ریخته گری، پرس پودر و … اشاره نمود . در این تحقیق از دو روش گل پلاستیک و روش ریخته گری برای شکل دهی مقره های پرسلانی استفاده گردیده است و نتایج به دست آمده از خواص مقره های شکل دهی شده از هر دو روش با هم مقایسه شده است . نتایج نشان داد که شکل دهی بدنه به روش گل پلاستیک، دانسیته و مقاومت الکتریکی بالاتری از خودنشان می دهد . در روش گل پلاستیک دانسیتـــه ٢/٣١ gr/cm 3 و مقاومت الکتریکی ٣/١ ×۱۰^۶ MΩ به دست آمد که این نتایج نسبت به نتایج به دست آمده از روش ریخته گری بالاتر بوده است . همچنین نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که میزان تخلخل در روش گل پلاستیک کمتر از روش ریخته گری می باشد .