سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فیوض – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
محسن غفوری – استاد و رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

تاکنون روشهای نظری مختلفی برای تحلیل سیستم های ثانویه ارائه شده است که به علت پیچیده بودن روابط حاکم بر آنها مورد بررسی قرار نگرفته است و برای تعیین نیروهای وارد بر سیستم های ثانویه در هنگام زلزله بیشتر به روابط ساده موجود در آیین نامه ها اکتفا شده است. ولی این روابط بسیاری از پارامتهرای موثر را در نظر نمی گیرند در این مقاله روش یاده ای به صورت روابط تحلیل طیفی برای تحلیل سیستم های ثانویه و محاسبه نیروهای وارد بر آنها در هنگام زلزله ارائه شده است در روابط بدست آمده اثر پارامترهای موثر نظیر خصوصیات دینامیکی سیستم های اولیه و ثانویه هم فرکانسی اندرکنش و نسبت جرم منوظز شده است.