سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر وطنی اسکویی – دکترای عمران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

یک زمین قوی همچون دیگر آسیب های ناشی از پدیده های طبیعی نه تنها ساکنین منطقه زلزله زده بلکه حکومت ها را نیز در موقعیت دشواری قرار می دهد. حکومت ها بعلت کمبود اطلاعات ، تاخیر در امر کمک رسانی درمناطقی که نخست زمین لرزه دیده اند و احتمال عدم برقراری ارتباط جهت کنترل سا زه های آسیب دیده دچار مشکل می شوند. تصمیم گیری سریع و به موقع با برنامه ریزی های اصولی می تواند در زنده ماندن در زنده ماندن مجروحین مناطق زلزله زده نقش مهمی داشته باشد. اعتماد مردم یک کشور به دستگاه های اجرایی خود بر این اصل می باشد که آیا دستگاه های اجرایی در مدت زمان کوتاه تونایی کاری را دارند یا خیر؟ که این مورد مستلزم برنامه ریزی های اصولی مدیریت بحران قبل از زلزله می باشد. با توجه به اینکه درهنگام زمین لرزه انسانها تمام اندوخته های خود را از دست داده می بینند. در صورت امکان خواستار نجات اشیا و اسباب و لوازم زندگی خود را زیر آوار می باشند. بنابراین بازرسی ساختمانها اهمیت خود را بیشتر مشخص می کند. بعد زا بازرسی وضعیت ساختمانها و مخاطره آمیز بودن آنها مشخص خواهد شد. بنابراین نیاز به ترمیم و بهسازی و بهسازی ساختمانها و یا تخریب و از بین بردن و حمل نخاله های ساختمانهای ویران شده مشخص خواهد شد. بنابراین نیاز به ترمیم و بهسازی ساختمانها و یا تخریب و از بین بردن و حمل نخاله های ساختمانهای ویران شده مشخص خواهد گردید. از طرف دیگر بازرسی سریع به دولت مردان در جهت برگرداندن وضعیت عادی و معمولی زندگی در مناطق زلزله زده کمک شایان خواهند نمود. برگرداندن وضعیت به حالت عادی برای افرادی که عزیزان و یا اندوخته هایخود را از دست داده اند و سرپناهی مناسبی برای ادامه زندگی ندارند، خیلی مشکل خواهد بود.
در هنگام زمین لرزه با بسیج نیروهای مجرب مدت زمان آثار مخرب ناشی از زلزله را به حداقل برساند. ملاک بازرسی بعد از زمین لرزه سرعت کار بیشتر از بازرسی با جزئیات اهمیت می باشد. در این مقاله اهداف ارزیابی سریع ساختمانها وروند مربوط به ارزیابی سریع بعد از زمین لرزه توضیح داده شده است. با توجه به اطلاعات بالا برنامه کامپیوتری جهت ثبت داده ها و کمک به مسئولین جهت تصمیم گیری وبرنامه ریزیمناطق زده تهیه شده است.