سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا قلی پوردیزجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران
محمود احمدیان – استادیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران، ایران
محمدرضا عارف – استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای یافتن یک حل استاتیک برای کد شبکه ارائه می کنیم . در واقع کار ما پلی است بین وجود یک کد شبکه استاتیک و یک گراف زیردرخت مینیمال به ازای یک شبکه
داده شده. می دانیم که برای یک شبکه چند پخشی، راه حل های مختلفی به عنوان کد شبکه وجود دارد. از طرفی گاهی اوقات ممکن است که بعضی از لینک های شبکه دچار اختلال شده و از شبکهحذف شوند. ازاینرو انتخاب یک کد شبکه از میان حالت های موجود، که دارای حداکثر مقاومت در مقابل خرابی لینک ها باشد، هدف اصلی ما در این مقاله است و با توسعه مفهوم گراف زیردرخت مینیمال و جایگزین کردن آن با تعریف جدید زیرگراف مینیمال ، نشان می دهیم که برای یک شبکه معین، آن کد شبکه ای که در مقابل تمامی الگوهای خطای قابل حل مقاوم باشد را می توان از حل همزمان زیرگراف های مینیمال بدست آورد.