سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش داودی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
اسلام مجیدی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

تکنیک های رایجی که برای ریز ازدیادی گیاهان مورد استفاده قرار می گینرد معمولا شامل تعداد زیادی ظرف کشت کوچک محط کشت نیمه جام دو تکثیر دستی بافت گیاهی در شرایط استریل می باشد مجموعه این مراحل هزینه تولید را بالا برده و توسع هریز ازدیادی را محدود می سازد.