سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناهیدی نژاد – شرکت برق منطقه ای باختر
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله روش رتبه بندی رله های حفاظتی بااستفاده ازشاخصهای عملکردی و عوامل موثربرآنها ارایه گردیده و ارزیابی رله ها به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است بااستفاده ازاین روش میتوان رله های مجود درشبکه را براساس عملکرد آنها درجه بندی نموده و نسبت به تعویض یابهینه سازی آنها تصمیم گیری کرد