سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سحر اکبرزاده باغبان – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران
حسن ولی زاده – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران
علی خانی – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران

چکیده:
در این کار پژوهشی از واکنش آلدهیدها و کتون ها با هیدروکسیل آمین هیدرو کلرید در حضور کاتالیزوربازی نانوذرات ZnO و در شرایط بدون حلال و تحت عمل ساییدن در دمای محیط آلدوکسیم ها و کتوکسیم ها با راندمان بالا تهیه شد. (فرمول در متن مقاله اصلی)