سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی دستورانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است کاربرد تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در حقیقت در این بررسی به استناد چهار پروژه تحقیقاتی که توسط نگارنده طی چند سال گذشته با استفاده از این روش در زمینه مدلسازی جریان رودخانه ای با اهداف مختلف ودر شرایط متفاوت به انجام رسیده سعی میشود کارایی این تکنیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و خصوصیات، مزایا و محدودیتهای آن در این زمینه ( مدلسازی جریان رودخانه ای ) گوشزد گردد . پروژه های تحقیقاتی مورد استناد در این خصوص عبارتند از : بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی درشبیه سازی و پیش بینی جریانهای سیلابی در حوزه های فاقد آمٍار؛ پیش بینی بهنگام سیل با بکارگیری مدلهای مختلف شبکه عصبی مصنوعی؛ بهینه سازی نتایج حاصل از یک مدل هیدرودینامیکی در پیش بینی جریان رودخانه توسط سیستم عصبی مصنوعی؛ و ارزیابی کارایی هوش مصنوعی کامپیوتر در تخمین داده های مفقود شده هیدرولوژی .
تواناییهای این تکنیک با توجه به ساختارهای مختلف آن و نیز طبیعت مسئله ای که به دنبال حل آن هستیم متفاوت میباشد . شبکه های عصبی دینامیک در بحث پیش بینی بهنگام کارایی بهتری دارد، در حالی که شبکه های پرسپترون چند لایه در ترکیب با نرم افزارهای دیگر نسبت به کاربرد تنهای آن بمراتب بهتر عمل میکند .