سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عطاریان شاندیز – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حداد سبزوار – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برای انتخاب مواد روشهای متفاوتی از جمله روش اشبی و وزنی ارائه گردیده است که دراین روشها خصوصیات مواد و پارامترهای موثر روی آنها بطور کامل در نظر گرفته نمیشود بلکه با فرضیاتی قابل قبول ازاین روشها استفاده می شود دراین مقاله روش انتخاب مواد به کمک الگوریتم ژنتیک که از روشهای موثر بهینه سازی می باشد تکامل یافته تا انتخاب مواد بطور دقیق تر و صحیح تر در سیستم های پیچیده انجام می شود در پیاده سازی روش ارتباط بین داده ها و اثر آنها برروی فرایند توسط روش شبکه های عصبی به دست می اید و از برایند انهاتابع هدف که در فرایند بایستی بهینه شود به دست امده و توسط روش الگوریتم ژنتیک بهینه سازی می شود پیاده سازی الگوریتم و اجرای رایانه ای و مطالعه موردی از کارایی روش ارائه گردیده است.