سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن صاحبی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی
صمد بنیسی – دانشیار بخش معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رضا شایسته فر – استادیار بخش معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهنام شفیعی – پژوهشگر واحد تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه کرمان

چکیده:

کانسنگهای مس پورفیری دارای ساخت و بافت ناهمگنی می باشند. وجود این ناهمگنی در خوراک ارسالی به کارخانه های پرعیارکنی سبب بروز رفتارهای متالورژیکی متفاوتی در فرآیند شناورسازی می شود. شناسایی و تعیین نحوه فرآوری بهینه جهت مقابله با این تغییرات از اهمیت بسزایی برخوردار است.پژوهش حاضر سعی در شناسایی عوامل مینرالوژیکی مؤثر بر عملکرد کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه و ارایه رژیم مناسب فرآوری جهت مقابله با این عوامل شناخته شده دارد. جهت شناسایی عوامل مشکل ساز در خوراک کارخانه از نتایج عملکرد کارخانه (بازیابی و عیار) در طی دوره زمانی ۹ ماهه استفاده شد. با تعیین میانگین داده ها و گرفتن دو برابر انحراف معیار داده های به عنوان شاخص شناسایی خوراک دارای مشکل، سه گونه خوراک شناسایی گردید. با استفاده از مشاهدات میکروسکوپی عمده ترین عامل در گونه های یافت شده نحوه قفل شدگی و پراکندگی کالکوپیریت وپیریت بود. وجود کالکوپیریت قفل شده با پیریت، حضور کالکوپیریتهایی قفل شده با گانگ در ابعاد مختلف در باطله به عنوان عوامل اصلی شناسایی گردید. آزمونهای آزمایشگاهی خردایش بیشتر و افزایش در مصرف ک فساز می تواند از جمله راهکارهای مقابله با این مشکل باشد