مقاله روش شناسي ابن خلدون در مطالعات تاريخي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تاريخ نگري و تاريخ نگاري (علوم انساني) از صفحه ۱۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: روش شناسي ابن خلدون در مطالعات تاريخي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن خلدون
مقاله مطالعات تاريخي
مقاله روش انطباق
مقاله استقرا و قياس
مقاله نظريه پردازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش ابن خلدون در مطالعات تاريخي در اصل بر پايه نقد و ارزيابي روش هاي تاريخ نگاري اسلامي شکل گرفته است. او بعد از نقد همه جانبه و به خدمت گرفتن برخي سنت هاي فکري نهفته در تاريخ نگاري اسلامي، روش ابداعي خود را در نقد و ارزيابي اخبار تاريخي، يعني انطباق اخبار تاريخي با واقعيات تاريخي مطرح مي کند.
وي در اين روش براي رسيدن به شناخت تاريخي منظم و منطقي منطبق با واقعيات تاريخي، با پيوند دادن استدلال هاي فلسفي و روش هاي منطقي با معرفت تاريخي، روش هاي استقرا و قياس را در تحليل پديده هاي تاريخي به کار مي گيرد. استفاده از اين روش ها، ابن خلدون را به سطحي از شناخت پديده هاي تاريخي مي رساند که با آن به ابداع و درک مفاهيم و الگوهاي نظري در تبيين پديده هاي تاريخي دست مي يابد.
درواقع غايت نظام روش شناسي ابن خلدون، طرح مفاهيم و نظريه هاي جامعه شناختي در بررسي پديده هاي تاريخي و گام نهادن در عرصه جامعه شناسي تاريخي جوامع اسلامي از طريق پيونددادن روش ها و نتايج علم عمران (جامعه شناسي) و موضوع هاي علم تاريخ است. مفاهيم و نظريه هايي که بر اساس روش هاي منطقي و عقلاني جامعه شناختي و معرفت تاريخي حاصل از تحليل علي پديده هاي تاريخي موضوع مطالعه، يعني همان عناصر عمران يا اجتماع انساني شکل گرفته اند.