مقاله روش شناسي برخورد پيامبر (ص) با مشرکان و اهل کتاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: روش شناسي برخورد پيامبر (ص) با مشرکان و اهل کتاب
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيره
مقاله مشرکان
مقاله روش
مقاله اهل کتاب
مقاله تبليغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مقدم مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه شيوه هاي رفتار و تعامل پيامبر اعظم (ص) به عنوان برجسته ترين فرستاده الهي با گروه هاي مختلف مردم، از جمله نيازهاي روزگار به شمار مي رود. شناخت اين شيوه ها مي تواند راه هاي نفوذ در دل هاي مخاطبان تبليغ و ترويج ديني را در عصر حاضر به ما بنماياند. از ميان طيف مخاطبان پيامبر اسلام، مهم ترين گروه ها مشرکان (شامل بت پرستان، ستاره پرستان و ساير پرستندگان خدايان متعدد) و اهل کتاب (شامل يهود، نصارا، صابئان و مجوس) بوده اند.
حکمت و درايت نبوي ايجاب مي کند که پيامبر (ص) با توجه به شناخت کافي که از مخاطبان خود دارد، براي هر گروه از مخاطبان به فراخور شرايط فکري، روحي و اجتماعي، روش هاي مناسب و موثر و مستقلي را به کار گيرد تا فرآيند اقناع و اثرگذاري معنوي به خوبي به انجام رسد. در اين مقاله مهم ترين روش هاي تبليغي پيامبر (ص) در مواجهه با مشرکان (از جمله نرم خويي در برخورد و معاشرت، يادآوري نعمت ها، مقايسه بت ها با اله، ارسال نامه هاي دعوت به پادشاهان، حضور در ميان قبايل و اعزام چهره هاي شاخص) و اهل کتاب (از جمله پاسخ به شبهه ها، تصديق رسالت هاي پيشين، دعوت به مشترکات و عقد پيمان صلح و همزيستي) به اختصار بيان شده است.