مقاله روش شناسي تغيير مدل كسب و كار بر اثر ورود فناوري موبايل به سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: روش شناسي تغيير مدل كسب و كار بر اثر ورود فناوري موبايل به سازمان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل كسب و كار
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله فناوري موبايل
مقاله سيستم هاي پويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقر علي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حيدري نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف طراحي روش شناسي مناسب براي تغيير مدل كسب و كار در سازمان متاثر از به كارگيري فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي مانند فناوري موبايل انجام شده است. در اين راستا پس از مطالعه و بررسي ادبيات موضوعي مرتبط با مدل كسب و كار، تغيير فناوري اطلاعات و تاثير آن بر سازمان ها و مطالعه هاي انجام شده در خصوص تغيير مدل كسب و كار و به كارگيري فناوري موبايل در سازمان، چارچوب نظري پژوهش طرح ريزي شده است. سپس روش شناسي پيشنهادي براي تغيير مدل كسب و كار، در مراحل آتي از طريق نظرسنجي از خبرگان و هم چنين با استفاده از رويكرد سيستم هاي پويا، شبيه سازي مدل كسب و كار و تدوين سناريوهاي متعدد براي ارزيابي اهميت و ضرورت انجام مراحل روش شناسي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتيجه اين مطالعه، طراحي روش شناسي تغيير در قالب پنج مرحله و سي و هفت فعاليت، همراه با خروجي هاي مورد انتظار از هر فعاليت است.