مقاله روش شناسي عرفان تطبيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۷۶ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: روش شناسي عرفان تطبيقي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش شناسي
مقاله عرفان تطبيقي
مقاله مشکلات تطبيق
مقاله تشابه ها و تفاوت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شهپر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش شناسي عرفان تطبيقي به مقايسه و تطبيق ساختارها و پديده هاي عرفاني در فرهنگ هاي متفاوت و يا مشابه مي پردازد، تا امکان ارزيابي و فهم بهتر ساختارها و پديدارهاي عرفاني و در نتيجه تفاهم ميان فرهنگي فراهم گردد.
در مقاله حاضر با طرح مشکلات و راهکارهاي عرفان تطبيقي، به مسايلي چون دسته بندي منابع دست اول، دوم و سوم، متون تفسيري و ترجمه اي، عدم دسترسي به منابع اصلي، ضعف در فهم متون دست اول به زبان اصلي، پرهيز از جزيي نگري و تطبيق لفظ به لفظ اصطلاحات عرفاني و اتخاذ رويکرد کارکردگرايانه در تطبيق پديده هاي متفاوت، پرداخته شده است تا راهگشاي تحقيقات عرفان تطبيقي باشد.