مقاله روش شناسي كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۳۰۷ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: روش شناسي كيفي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيق کيفي
مقاله تحقيق کمي
مقاله تحليل کيفي
مقاله روش شناسي كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پاره اي اوقات، محقق مي خواهد که نگاه عميق تري به يک فرد، موقعيت، يا سلسله اي از حوادث معين داشته باشد. به جاي پرسيدن سوالاتي از قبيل «مردم در اين باره چه فکر مي کنند؟» (آن گونه که در تحقيق زمينه يابي مرسوم است) يا «اگر من اين کار را بکنم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟» (آنچنان که در تحقيق آزمايشي متداول است)، محقق مي پرسد: «اين افراد چگونه عمل مي کنند؟» يا «چگونه حوادث اتفاق مي افتند» يا «چگونه مردم به تصوير کشيده مي شوند» (توصيف مي شوند). براي پاسخ به سوالاتي از اين قبيل، محققين شماري از روش هاي پژوهشي را تحت عنوان «تحقيق کيفي» به کار مي برند. در اين مقاله گام هاي لازم در تحقيق کيفي مورد بحث قرار گرفته است. آن دسته از پژوهش هايي که کيفيت روابط، فعاليت ها، موقعيت ها يا موارد را بررسي مي کنند، غالبا تحت عنوان تحقيق کيفي قرار دارند. اين نوع پژوهش ها از روش هاي مورد بحث پژوهشگران کمي متفاوت است و در آن تاکيد بيشتري بر توصيف جامع مي باشد. منظور از توصيف جامع، به تفصيل توصيف کردن تمام آن چيزهايي است که در خلال يک فعاليت يا موقعيت معين مي گذرد. انواع مختلفي از روش هاي کيفي وجود دارد، اما تعداد معيني از شکل هاي آن عمومي هستند و اين روش ها بيشتر معرف تحقيق کيفي مي باشند.