مقاله روش شناسي و اجراي يک مطالعه گسترده جمعيتي: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: روش شناسي و اجراي يک مطالعه گسترده جمعيتي: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت
مقاله مردم
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي شناخت وضعيت و معضلات موجود سلامت در جامعه و تصميم گيري در خصوص نحوه ارتقاي آن، اختصاص منابع و کارآيي برنامه هاي نظام سلامت به اطلاعات مناسب نياز است.
هدف اصلي اين مطالعه بررسي درک مردم ايران از سلامت بود. در اين راستا تلاش شد ارزيابي مردم ايران از وضعيت سلامت جسماني، سلامت روان، سلامت اجتماعي و وضعيت کلي سلامت خود و رفتارهاي زمينه ساز سلامتي و سبک زندگي آنان به تصوير کشيده شود.
اين مطالعه از نوع «مقطعي» و جمعيت هدف آن شامل کل جمعيت ۱۸ تا ۶۵ سال کشور ايران بود. جمعيت تحت مطالعه به صورت نمونه گيري چند مرحله اي وارد مطالعه شدند. حجم نمونه در کل کشور ۲۴۰۰۰ نفر برآورد شد که سهم هر استان حداقل ۸۰۰ نمونه بود. با اين وجود براي جلوگيري از ريزش نمونه ها تلاش شد در هر استان تعداد بيشتري مورد پرسشگري قرار گيرند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي بود که با بهره گيري از نظرات متخصصان و پرسشنامه هاي بين المللي تهيه شد. اعتبار ظاهري، روايي محتوي و پايايي پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت و تاييد گرديد. پرسشنامه نهايي شامل ۸ سوال جمعيتي و ۲۰ سوال در حيطه سلامت بود.
به نظر مي رسد اجراي اين مطالعه علاوه بر توليد دانش بومي بتواند به شناسايي حيطه هاي نيازمند مداخله به منظور ارتقاي سلامت مردم کمک کند و بستري جهت تدوين استانداردهاي نيازسنجي و اولويت بندي پژوهش در مقوله سلامت فراهم نمايد.