سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصوره طاهباز – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
شهربانو جلیلیان – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

مقاله حاضر به معرفی تحقیقی می پردازد که برای اولین بار در ایران صورت گرفته است. این تحقیق روش شناسایی اقلیم محل بر اساس مطالعات محلی را ارائه می دهد و کاربرد آن برای محلهایی است که ایستگاه هواشناسی نداشته و یا اقلیم محل به دلیل تاثیرات خوداقلیم، با ایستگاه هواشناسی متفاوت باشد.
طرح تحقیقاتی «روش شناسایی اقلیم بر اساس مطالعات محلی» از سال ۱۳۷۵ در مرکز تحقیقات و اسناد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ایران آغاز شده است. این طرح شامل سه مرحله می باشد. مرحله اول به شناسایی منابع در دسترس و تعیین چهارچوب اصلی طرح اختصاص دارد. مرحله دوم به ازمایش این نظریه و تعیین میزان دقت و کارآیی آن در رابطه با پروژه های معماری می پردازد. مرحله سوم به اصلاح روش کار و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در حد منابع قابل دسترس اختصاص دارد.