سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ساسان شیردل – کارشناس نرم افزار، شرکت داتا (مهندس مشاور)
ابوالفضل یزدیان کاشانی – کارشناس سخت افزار، شرکت داتا (مهندس مشاور)

چکیده:

در فرایند توسعه تمامی سیستمها و راه حلهای مبتنی بر کامپیوتر، سه فراینداصلی نقش دارد: ۱) فرایند توسعه: شامل تمامی مراحل تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده سازی و تست سیستم و … ۲) فرایند مدیریت: مدیریت پروژه ، شامل همه اعمال تعریف ابزارهاو تشکیل گروه کاری، زمان بندی و تخمین هزینه و … ۳) فرایند پشتیبانی: شامل فعالیتهای مرتبط با پشتیبانی و نگهداشت نرم افزار هر سه این فرایندها بایستی به دقت انجام شوند تا در نهایت یک سیستم یا راه حل به نتیجه دلخواه خود برسد. حال بنابر تعریف و اهداف سیستمهای انباره داده که از ملزومات ایجاد مراکز داده می باشند، در این مقاله سعی شدهتا یک فرایند توسعه بهینه بر اساس تجربه های موفق اجرای پروژه های مشابه ارائه گردد. این فرایند شامل هفت مرحلهمی باشد که عبارت انداز : ۱) طرح ریزی پروژه ۲) شناخت ۳) سفارشی کردن الگوها ۴) تدوین زیر ساختار و معماری اطلاعات۵) ساخت جزء اصلی انباره داده مرکزی ۶) استخراج اطلاعات ۷) گسترش راه حل انباره سازی