سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا شکوهی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – طرح کاداستر کارشناس ارشد امور تحقیقات
علی اکبر آبکار – عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

در این مقاله به توصیف روشی برای استخراج اطلاعات موضوعی و هندسی مربوط به عوارض زمینی با استفاده از داده های سنجش از دور می پردازیم. در این فرآیند، پاره ای از خصوصیات عوارض مزبور که در سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) ذخیره شده اند بهمراه دانش فنی پیرامون مشخصه های طیفی و مکانی عوارض زمینی مورد مطالعه (مناطق زیر کشت) بمنظوربهبود روند استخراج اطلاعات بکار برده می شوند. روشی که بر مبنای طبقه بندی دانش مبنا استوار گردیده است،جهت ایجاد هندسه کشتزارها و نیز تعیین نوع محصولات مربوط به آنها توسعه داده می شود.. داده های فنی مورد استفاده عبارتند از مرزهای ثابت مزارع که در سیستم اطلاعات جغرافیائی موجود می باشند. دانش مذکور مربوط به توزیع اندازه های کشتزارها و همچنین اطلاعات همسایگی است. این تحقیق نشان می دهد که روش طبقه بندی دانش مبنا براستی روند استخراج اطلاعات از داده های سنجش از دور را بهبود می بخشد.