سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی تقی ذوقی – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده گاز
محمدرضا جعفرینصر – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده گاز
غلامرضا باغمیشه – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده گاز

چکیده:

دراین مقاله روش طراحی سریع کولرهای هوایی با ملاحظات افت فشار توسعه داده شده است. بدلیل استفاده از حداکثر افت فشار مجاز و رویه کاملا متفاوت انجام محاسبات، نتایج بدست آمده از این روش در مقایسه با روشهای متداول برای یک تبادل بار حرارتی یکسان، سطح انتقال حرارت کوچکتری را بدست میدهد که نتیجتا هزینه کمتری را بمراتب بهمراه خواهد داشت. در این مقاله نشان داده می شود ک چگونه به طراحی مبدلی با شرایط بهینه تر نسبت به روشهای متداول به آسانی قابل حصول است. قدرت ، قابلیت و جاذبه، این روش در تعمیم طراحی و یا شبیه سازی عملکردی کولرهای هوایی است که مجهز به وسایل افزاینده انتقال حرارت و یا انواع مختلفی از لوله های پره دار می باشند.