سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
بهمن قربانی واقعی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد بیات – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روش طراحی یک کنترل‌کننده مغناطیسی برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره با پایدار‌سازی گرادیان جاذبه‌ای ارائه می شود. در این روش با استخراج انرژی کامل ماهواره شامل انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل، طراحی ضرایب کنترلی چنان صورت می‌پذیرد که پایداری ماهواره تضمین شود. در این راستا تغییرات انرژی ماهواره بر اساس سرعتهای زاویه‌ای، زوایای وضعیت و ضرایب کنترلی پارامتری می‌شود و سپس ضرایب کنترلی چنان تعیین می‌گردند که تغییرات انرژی منفی شود. در نهایت با شبیه‌سازی قانون کنترل طراحی شده بر روی مشخصات یک ماهواره فعال در مدار و در نظر گرفتن ملاحظات عملی، صحت عملکرد سیستم کنترل وضعیت نشان داده می‌شود.