سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی محمد نیکبخت – گروه مهندسی مکانیک – ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ترب
رسول ملک فر – گروه فیزیک اتمی ومولکولی، بخش فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس
تیمور توکلی هشتجین – گروه مهندسی مکانیک – ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ترب
برات قبادیان – گروه مهندسی مکانیک – ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ترب

چکیده:

روش های غیر مخرب در کشاورزی از آن جهت که محصول مورد بررسی به چرخهی عرضه و مصرف برگشته و مشکلات نمونه گیری روش های مخرب را ندارند، حایز اهمیت می باشد. اندازه گیری سریع، غیر مخرب و دقیق عامل های کیفی میوه ها از جمله میوهی گوجه فرنگی نظیر میزان مواد جامد محلول pH و رنگ از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. طیف سنجی رامان با توجه به بکارگیری انواع لیزرها، بلورهای غیرخطی برای ایجاد طول موج های مختلف مورد نیاز، ابزار آشکار سازی و استفاده از نرم افزارهای مدرن به طور فزآینده ای در کشاورزی کاربرد پیدا کرده است. تحقیق حاضر تلاشی برای انداز هگیری غیر مخرب پارامترهای کیفی میوهی گوجه فرنگی با استفاده از طیف سنجی رامان می باشد.