سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده نسرین حسینی مطلق – دانشگاه علم و صنعت ایران
شیرین صداقت – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تشخیص و پیشروی الکتریکی زلزله ) )EEP لزوماً یک مشکل برای ردیابی کردن سیگنال های ضعیف می باشد . مطابق با تئوری حاکم بر شکاف های در حال انتشار ، یک سیگنال EEP که معمولاً یک پتانسیل الکتریکی خیلی ضعیف می باشد ، بر روی میدان الکتریکی زمین قبل از وقوع زلزله ظاهر می گردد ، در این صورت این سیگنال به طور قابل ملاحظه ای قوی تر گردیده و اغلب از میدان الکتریکی زمینه قابل تشخیص نخواهد بود .به علاوه ، سیگنالهای EEP که در طول زمان ، اندازه شان تغییر می یابد تشخیص دقیق را مشکلتر می سازند . یک مدل میانگین برای سیگنال های EEPشناخته شده است که پایه و اساس آن توصیف یک تابع زمانی می باشد که تعداد شکاف های در حال انتشار را به دست می دهد .این مقاله ، شبکه های عصبی همراه با منطق فازی را برای تشخیص دقیق سیگنال های EEP در میدان الکتریکی را توصیف می کند . تشخیص این الگو به وسیله شبکه عصبی به منظور شناسایی مدل میانگین برای EEP از روی میدان الکتریکی قابل اجرا است .استفاده از مدل فازی عصبی، دسته بندی سیگنالهایی را که دقیقاً یکسان نیستند ، ممکن می سازد ، اما در این راستا بایستی تقریبهایی بر روی مدل میانگین EEP صورت گیرد .تاثیر شبکه پیشنهاد شده با استفاده از داده های الکتریکی ثبت شده در شمال غرب یونان به اثبات رسیده است