مقاله روش فهم حديث در وسائل الشيعه (عنوان عربي: منهج فهم الحديث في وسائل الشيعه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حديث پژوهي از صفحه ۶۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: روش فهم حديث در وسائل الشيعه (عنوان عربي: منهج فهم الحديث في وسائل الشيعه)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وسائل الشيعه
مقاله شيخ حر
مقاله حديث
مقاله فهم متن
مقاله فهم مقصود (کليدواژه عربي: وسائل الشيعة
مقاله الشيخ الحر
مقاله الحديث
مقاله فهم النص
مقاله فهم القصد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي زاده فتحيه
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري نجميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تاليف شيخ حر عاملي، دايره المعارفي از روايات فقهي شيعه است که از زمان نگارش مورد توجه فقها و حديث پژوهان بوده است. مولف در اين کتاب با گردآوري روايات هم مضمون، راه فهم سنت معصومان (ع) را به عنوان يکي از اساسي ترين منابع و متون ديني اسلام فراهم کرده است. شيخ حر پس از اثبات صحت صدور روايت از معصوم (ع) و حجيت آن، با بهره مندي از منابع مختلف حديثي و نسخه هاي متعدد از هر منبع و اشاره به سهو راوي و کاتب حديث، امکان شناخت حديث را فراهم آورده است؛ همچنين با تبيين معناي واژگان و اصطلاحات دشوار و اشاره به معاني لغوي و اصطلاحي، فهم متن روايت را تسهيل کرده است. ضمن اينکه توجه به تقطيع هاي صورت گرفته در اين کتاب نيز به عنوان يک پيش فرض در شناخت حديث و در نتيجه فهم صحيح آن حايز اهميت است. شيخ با دقت در قراين لفظي و غير لفظي، زمينه را براي فرا رفتن از معناي ظاهري روايات و رسيدن به مقصود اصلي معصوم (ع) مهيا کرده است. وي با توجه به قراين غير لفظي، مجازها و کنايه هاي موجود در کلام معصوم (ع) را آشکار کرده و به کمک قراين لفظي منفصل که همان روايات هم مضمون با روايت اصلي اند، به تبيين رابطه تخصيص، تبيين و تقييد ميان احاديث اشاره کرده است، ضمن اينکه از دلالت هاي غير ظاهري صيغه هاي امر و نهي نيز غافل نمانده و استحباب و کراهت را از معاني غير ظاهري آن ها دانسته است.