سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید عزتی مصلح – دانشگاه صنعت آب و برق شیراز بخش برق – گروه قدرت
محمدمهدی قنبریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون – برق منطقه ای فارس

چکیده:

این مقاله یک روش قدرت را برای تجزیه تحلیل تعامل میان راکتورهای سوئیچ شده و شبکه عرضه انها با کاربرد ویژه جهت TCR ها را ارائه می نماید. ضمنا به طور تحلیلی نشان میدهد که برای سیستمی شامل یک راکتور سوئیچ شده، یک قدرت اکتیو روی میدهد، قدرت را درفکرانس عملیاتی شبکه جذب مینماید که کاملا به عنوان قدرت های اکتیو هارمونیک برگشته اند، یعنی مجموعه ای که کل افت های هارمونیک راایجاد می کنند. تاثیرات عوامل مختلف (مانند TCR نسبت به VAR، محل آن یا زوایای انتقال thryristor) بر این قدرت های اکتیو هارمونیک بتوسط شبیه سازی در سیستم موازنه شده ۱EEE 14 bus مورد بررسی قرار می گیرد. برای مطالعات در مورد تعاملات قدرت میان TCR و عرضه شبکه ، عوامل قدرت بدون تاثیر بودند. از طرف دیگر عامل جابجا سازی برای چنین منظوری مناسب ترین به نظر میرسد. بالاخره، یک مقدار جدید مطرح میشود، یعنی افت های قدرت بخصوص از یک راکتور سوئیچ شده ، به عنواننسبت کل قدرت اکتیو هارمونیک با TCR و نسبت راکتیو آن در شبکه تزریق میشود. جابجا سازی قابل محاسبه، توان انجام محاسبه افت های Price یک VAR سوئیچ شده را برای محل تعیین شده و وضعیت عملیات عنصر سوئیچ شده ایجاد می نماید.