سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی روشن – کارشناس ارشد مکانیک دریا
کامبیز عالم پور – کارشناس ارشد هوادریا – عضو هیات پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی دهقانیان – کارشناس ارشد هوادریا – عضو هیات پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

ویژگیهای مهم شناورتندرو چند بدنه شامل تداخل دو به دو هیدرودینامیکی بدنه ها و همچنین تاثیر بسزایی مولفه مقاومت موج سازی در محاسبه مقاومت کل شناور می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی لیاخفتسکی ضریب مقاومت موج سازی برای دو شناور تریماران a=0.2 و a=0.4 بدست آمده است. محاسبات برای اعداد فرود Fn<0.75 انجام شده اند، برای اعداد فرود بالا این مولفه و فاصله طولی از بدنه نقش کمتری را ایفا می کنند. با افزایش فاصله طولی بدنه های جانبی از بدنه مرکزی اثر (hump) در مقاومت موج سازی برای عدد فرود به ۰/۵ (نیم) کاهش می یابد.