سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی شیرزادی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری ز

چکیده:

اتصال کوتاه در یک شبکه قدرت باعث ایجاد جریان های گذرای میرا شونده بزرگی می شود که بطور کلی بسیار بالاتر از جریان های بار آن سیستم است . این جریان های بزرگ، تنش های گرمایی مضری برای سیستم به بار می آورد . علاوه بر این احتمال آتش سوزی و انفجار هم وجود دارد . با محدود کردن جریان اتصال کوتاه به بخش خطا دار شبکه با استفاده از وسایل کلید زنی مناسب که قابلیت قطع در شرایط خطا را دارند و با قطع بخش خطا دار بدون آسیب رسیدن به وسایل کلید زنی می توان اثرات مضر اتصال کوتاه را کاهش داد . با توجه به این که توان اصلی در زیر دریایی های دیزل – الکتریک از طریق باطری تأمین می شود و بنابراین شبکه برق DC بخش عمده سیستم برق این زیردریایی ها را تشکیل می دهد، محاسبه جریان اتصال کوتاه DC به منظور انتخاب صحیح قدرت قطع تجهیزات حفاظتی لازم و ضروری است . در این مقاله روش تئوری محاسبه جریان اتصال کوتاه در سیستم های DC زیردریایی های دیزل – الکتریک نشان داده شده است . این روش مبتنی بر استاندارد IEC می باشد . بررسی ها نشان می دهد که این استاندارد جامعترین مرجع در زمینه محاسبات اتصال کوتاه DC می باشد .