سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد رضا کبریایی زاده – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
واچیک هایراپطیان – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

مطالعه بازوپایان توسط مقاطع سایشی طولی به ما اجازه ی مشاهدات دقیق تر و مفصل تر اجزاء ساختمان داخلی بازوپایان را می دهد و کاربرد توأم دو روش مقاطع سایشی طولی و مقاطع سایشی عرضی در مطالعه ساختار داخلی بازوپایان منتایج با ارزشی را در پی خواهد داشت.