مقاله روش مطالعه موردي و کاربردهاي آن در تحقيقات حوزه مديريت و برنامه ريزي سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۲۵ تا ۷۳۴ منتشر شده است.
نام: روش مطالعه موردي و کاربردهاي آن در تحقيقات حوزه مديريت و برنامه ريزي سلامت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه موردي
مقاله روش هاي تحقيق
مقاله سازمان و مديريت بهداشت و درمان
مقاله پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: آقارحيمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي آب باريك هادي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بخش رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مطالعات موردي در تحقيقات باليني گسترش زيادي دارند، تا حدي که برخي کاربرد اين مطالعات را تنها به گزارش هاي پزشکي محدود کرده اند. اما روش تحقيق موردي به عنوان يک الگوي تحقيق عميق و جامع در حال کسب جايگاه ويژه اي در بررسي مسايل سيستم هاي بهداشتي- درماني و نيز ارزيابي نظريه ها و نظريه پردازي در حوزه مديريت و برنامه ريزي سلامت مي باشد. پژوهشگر از راه مطالعه موردي به کشف، توصيف يا توضيح يک مورد (يک فرد، يک فرايند، يک برنامه و يا يک موسسه) به منظور به دست آوردن ديدي عميق درباره آن مي پردازد. هدف اين مقاله بررسي روش مطالعه موردي به عنوان يک روش جامع براي نظريه پردازي در حوزه مديريت بهداشت و درمان و ارزيابي کاربردهاي آن مي باشد. روش تحقيق در اين مقاله، روش مروري است و با استفاده از آن ضمن توصيف روش مطالعه موردي به عنوان يک مطالعه جامع و در سطح کلان به عنوان يک راهبرد ترکيبي، به بررسي دقيق اهداف مطالعه موردي، تعريف مورد و انواع آن و چگونگي انتخاب مورد پرداخته مي شود. همچنين انواع مطالعه موردي، چارچوب مفهومي مورد استفاده در آن و مراحل اجرايي مطالعه موردي به بحث گذاشته خواهد شد. در نهايت ابزارهاي مورد استفاده در اين قبيل پژوهش ها و چگونگي تعيين روايي و پايايي آن ها بيان مي گردد. ضمن مرور و تحليل متون منتشر شده در زمينه مطالعات موردي، نتيجه گرفته مي شود روش مطالعه موردي در تحقيقات مديريت بهداشت و درمان مورد غفلت قرار گرفته است. با عنايت به ويژگي هاي اين روش مطالعه، بررسي هاي بيشتر در زمينه انواع و موارد کاربرد آن و نيز استفاده از آن در تحقيقات نظام سلامت و نقد و ارزيابي بيشتر آن پيشنهاد مي شود.