سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهرام ملک محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزا
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله قابلیت اجرای برنامه بیمه سیل در مدیریت ریسک سیلاب، کاهش خسارات و جبران خسارات وارده از سیلاب در محدوده مناطق شهری مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن بیان روشهای مختلف اجرای برنامه بیمه سیل، راهکارهائی که در کشور می توان برای آن تدوین نمود ارائه شده است. برآورد مناسب از خسارت قابل انتظار سیل و تعیین صحیح نرخ بیمه سیل در اجرای برنامه بیمه سیل نقش به سزائی داشته و می توانند اجرای این برنامه را به صورت موفقیت آمیزی تضمین نماید. اجرای صحیح برنامه بیمه سیل ابزار مناسبی برای مدیریت بحران در زمان سیلاب می باشد. در این تحقیق با بررسی روشهای تئوری تعیین نرخ بیمه سیل، روش مناسب برای محاسبات در محدوده مناطق شهری ایران ارائه شده است. در روش ارائه شده، برای تعیین نرخ بیمه سیل مقدار خسارت قابل انتظار سالیانه (EAD) برای الگوی خانه های مسکونی انتخاب شده در کشور محاسبه شده است. از ارتباط بین اطلاعات ترازسیل، دبی پیک سیلابی، احتمال وقوع سیلاب و مقدار خسارت در ترازهای مختلف سیل در انجام محاسبات استفاده شده است. محاسبات هیدرولیکی با استفاده از مدل مایک و محاسبات هیدرولوژیکی و مقدار EAD با استفاده از مدلHEC-1صورت پذیرفته است. سیستم های اطلاعات جغرافیایی(G.I.S.) به عنوان ابزاری برای ارتباط مدل سیل زدگی و مدل محاسبه خسارت و تفکیک مناطق هم خسارت پذیر (هم ریسک) بکار رفته است. با انتخاب یک مطالعه موردی در حوزه طالقان ضمن استفاده از نرم افزار Ilwis (نرم افزارGIS)، لایه های اطلاعاتی مدل رقومی منطقه، کاربری اراضی، پهنه سیل و خسارت تهیه شدهو با همپوشانی این لایه ها بانک اطلاعاتی، شامل اطلاعات تراز سیل، مشخصات خانه مسکونی، مقادیر EAD و نرخ بیمه سیل برای هر منطقه مسکونی به دست آمده است.