سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه شاهمیرزایی جشوقانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی، ۱دانشجوی کارشن
مهران نصرت الهی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دراین مقاله یک روند برای بدست آوردن مسیر موشک بالستیک با هدف ماکزیمم برد در فاز طراحی مفهومی در قالب روشی مهندسی ارائه شده است. در واقع هدف، بدستآ وردن: سرعت، فشار دینامیکی، ارتفاع، مختصات موشک، زاویه پیچ و نرخ تغییرات آن در لحظه لحظه حرکت موشک از آغاز پرتاب تا پایان مرحله فعال و سپس یافتن پارامترهایی نظیر سرعت خاموشی، برد مرحله فعال، برد کل, ارتفاع نقطه خاموشی و در نهایت بدست آوردن پارامترهای مرحله موتور خاموش است.