سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسن اقانظری – استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده:

گزاره ای علمی نامیده میشود که هم ساختار لفظی و هم مفاد آن روش تجربهرا برتابد. آنگاه که مجموعه ای از این نوع گزاره ها نظام یافته، منظومه وار بر محور یک موضوع تعریف شده، شکل گیرند، رشته ای از علوم پدید می آید . علم اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یکی از رشته های علمی همانند دیگر رشته های علوم انسانی، آنگاه تحقق می یابد که : اولا ؛ گزاره هایی منظومه وار و با ساختاری متناسب با روش علمی _ تجربی به وجود آید . ثانیاً؛ مفاد این گزاره ها استناد منطقی به آموزه های اسلامی داشته باشد ثالثا ؛ دارای ویژگی جهانشمولی باشد تا اینکه متغیرات نوظهور در روابط پیچیده ا قتصادی معاصر را زیر پوشش فراگیرد. این مقاله مسائل فوق را به صورت فشرده، بررسی می کند.