مقاله روش نقد و بررسي عنوان کتب و ابواب حديثي از نگاه علامه محمد تقي شوشتري (عنوان عربي: منهجً النقد و الدراسة لعنوان الکتب الحديثية و أبوابهاً من منظور محمد تقي الشوشتري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حديث پژوهي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: روش نقد و بررسي عنوان کتب و ابواب حديثي از نگاه علامه محمد تقي شوشتري (عنوان عربي: منهجً النقد و الدراسة لعنوان الکتب الحديثية و أبوابهاً من منظور محمد تقي الشوشتري)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم حديث
مقاله روش
مقاله نقد عنوان
مقاله نقد بيروني
مقاله نقد دروني
مقاله محمدتقي شوشتري (تستري) (کليدواژه عربي: علوم الحديث
مقاله المنهج
مقاله نقد العنوان
مقاله النقد الخارجي
مقاله النقد الداخلي
مقاله محمدتقي الشوش تري)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كرماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زرديني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
از مهم ترين بايسته هاي پژوهش در علوم حديث، ارايه روش هايي براي بررسي و پژوهش در ميراث حديثي است. نقد و بررسي عنوان کتاب ها و ابواب حديثي، يکي از اين روش هاست. اين نوشتار به معرفي و بررسي ميزان کارآمدي اين روش در علوم حديث مي پردازد، و به منظور رسيدن به اين هدف، کارآمدي آن را در دو حوزه نقد بيروني (انتساب و تصحيح متن) و نقد دروني (فهم و ارزيابي متن) نشان داده است. پس از اثبات کارآمدي اين روش، به چگونگي تعيين عنوان متوني که در تعيين عنوان آن ها اشتباهي رخ داده، پرداخته شده و در همين راستا، دو روش درون متني و برون متني در تعيين عنوان ارايه شده است. در معرفي و تبيين جوانب مختلف اين روش، از آثار محمدتقي شوشتري-حديث پژوه معاصر-استفاده شده است.