سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهریار بیژنی – کارشناسی ارشد
رضا صفابخش – دانشیار

چکیده:

بازیابی مبتنی بر شکل زیر مجموعه ای از "بازیابی مبتنی بر محتوای تصویر" است، که یکی از موضوعات نسبتاً جدید در بینایی ماشین به حساب می آید. روشهای بازیابی شکل به دو دسته مبتنی بر مرز و مبتنی بر ناحیه قابل تقسیم است. در این مقاله، روش جدیدی بنام بردار فاصله – زاویه معرفی شده که از مزایای هر دو دسته روش مبتی بر مرزها و مبتنی بر نواحی در بازیابی شکل بهره برداری نموده است. در این روش از فاصله نقاط مرزی تا مرکز ثقل شکل و زاویه نقاط مرزی استفاده شده است. کارایی این روش در حد روش توصیفگرهای فوریه و در برخی موارد بهتر از آن نیز می باشد.