سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر استاد حسن معمار – صنایع هوایی قدس، صنعت الکترونیک
شهره کسایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

این مقاله شامل سه بخش می باشد . در بخش اولبه بررسی مطالعه و شبیه سازی تبدیل کسینوسی و تبدیل موجک بهمنظور انتخاب تبدیل مناسب تر پرداخته شده است. در بخش دوم یک الگوریتم جدید تبدیل موجک پیشنهاد شده است که برای کاربردهای حساس به سرعت و بلادرنگ مناسب است. تبدیل پیشنهادی، مشتق گرفته از تبدیل موجک CDF(5,3) با پیاده سازی به روش ترفیع می باشد. شبیه سازی صورت گرفته خطای کمتر و سرعت بیشتر از الگوریتم را نشان می دهد. در بخش سوم به پیاده سازی سخت افزاری تبدیل موجک پیشنهادی پرداخته شده است. سخت افزار طراحیشده در پایان با زبان توصیف سخت افزاری VHDL نوشته شده و پس از شبیه سازی روی تراشه Spartan XC2S100TQ144-6 سنتز شده است. مدار سنتز شده با فرکانس ۸۸/۶ مگاهرتز عمل کرده و تقریبا ۱۵ درصد حجم تراشه را اشغال کرده است. برای اطمینان از صحت کار مدار، نتایج حاصله با شبیه سازی نرم افزار مقایسه شده و از یکسان بودن نتایج اطمینان حاصل گردیده است.