سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت اله یگانه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور وفادوست – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی ضیایی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهسازی هیستوگرام یکی از روش های تصحیح تصو یر است . محققین روش های مختلفی بدین منظور اندیشیده و پیاده سازی نمودهاند که از آن جمله می توان به یکنواخت سازی هیستوگرام و یاBHEاشاره کرد. اما روش های ذکر شده دارای این عی ب هستند که تما یز تصویر را در بعضی موارد کاهش می دهند. ما در این مقاله روش نو ینی بر مبنای یکنواخت سازی هیستوگرام ارائه کرده ا ی م که در آن ابتدا تغییراتی روی هیستوگرام صورت می گیرد و سپس الگوریتم یکنواخت سازی روی آن انجام می پذیرد.
الگوریتم پیشنهادی خود را بر روی پایگاه داده ای مشتمل بر ۴۰ تصویر طبیعی اعمال نموده که نتیجه حاصل نشان می دهد، الگوریتم ما بسیار بهتر از الگوریتم یکنواخت سازیBHE عمل می کند.