سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالله طاقانی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده شیمی

چکیده:

اکسو – زیرکونیوم فتالوسیانین به عنوان حامل برای تهیه الکترود گزینشگر سولفوسالیسیلیک اسید )SSA میلی ولت با گزینش پذیری بالایی نسبت ۲۹/۵ ( بکار گرفته شد . این الکترود منحنی تنظیم با شیببه سولفوسالیسیلیک اسید نشان داد . پرکلرات، تیوسیانات، سالیسیلات ویدید آنیونه ای مزاحم بودند . الکترود برای تیتراسیون پتانسومتری آهن در نمونه مگنتیت بکار برده شد .