سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حیدری – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و
وحید عباسی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و
فرامرز فقیهی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و

چکیده:

برآورده کردن عملکرد صحیح و امنیت تجهیزات در پست های فشار قوی در هنگام بروز حالت های گذرا از نکات قابل تعمق در طراحی پست می باشد . این گونه مطالعات زیر مجموعه ای از بحث کلان سازگاری الکترومغناطیسی در پست به عنوان یک سیستم الکترومغناطیسی می باشد . حصول سازگاری در یک سیستم در اولین گام با اصلاح طراحی و در گام بعدی با روش های مقابله با میدان های نا خواسته اعم از سپرسازی، زمین کردن و فیلترکردن که مستلزم هزینه بیشتری است دنبال می شود .
در این مقاله با تاکید بر پدیده کلید زنی در پست که مسبب ایجاد میدان های گذرای تداخلی برای کابل های فشار ضعیف( LV ) است، مسیر کابل های LVمورد بازبینی قرار گرفتهاست . روش ارائه شده برای انتخاب بستر مناسب کابل های LV سازگاری الکترومغناطیسی را از طریق شناسایی نواحی تضعیف میدان های مغناطیسی گذرای شبیه سازی شده توسط نرم افزار ) ANSYS مبتنی بر المان محدود ) بهبود می بخشد؛ بالطبع در راستای بهینه سازی مسیر کابل کمترین طول کابل کشی نیز مد نظر قرار گرفته است . مقاله حاضر راه کارهای عملی و جدید برای یک طراحی مهندسی در پست با تاکید بر مساله سازگاری الکترومغناطیسی بیان می دارد .