سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدمحقق – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهدی باریکانی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علی‌اکبر انتظامی – دانشگاه تبریز انسیتو شیمی

چکیده:

پلی یورتان الاستومر از تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)، پلی تترا هیدروفوران (PTHF)، بوتان دی ال (BDO) و کاتالیزور دی بوتیل تین دی لورات (DBT) سنتز گردید و با گرافت کردن پلی اتیلن گلیکول منومتیل اتر کلره شده با وزن های مولکولی متفاوت (۳۵۰، ۵۵۰، ۷۵۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰) دیسپرسهای آبی اصلاح شده به دست آمد. سنتز پلی یورتان الاستومر گرافت شده با روش FT-NMR , FT-IR بررسی گردید. همچنین اندازه ذره دیسپرس های حاصل به وسیله Laser light Scattering و ویسکوزیته آن به وسیله ویسکومتر بروکفیلد تعینی شد. مقایسه نتایج نشان داد که آبدوستی الاستومر پلی یورتان با افزایش وزن مولکولی پلی اتیلن گلیکول منومتیل اتر گرافت شده، افزایش یافته و اندازه ذره کاهش می یابد و با کاهش اندازه ذره، ویسکوزیته افزایش می‌یابد.