سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید عبدالوند – دانشکده تحصیلات تکمیلی و مدیریت دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

وضعیت نابسامان نظام اطلاعات آمار انرژی در کشور و عدم وجود بهره گیری شایسته از نیروهای متخصص و حرفه ای، تجهیز نشدن به فن آوری جدید و روز در کلیه بخش های مرتبط، باعث می گردد که داده های اطلاعاتی خام پس از پردازش نیز از کیفیت و بار علمی لازم برخوردار نباشند . در این راستا تصمیم گیران و سیاست گذاران برای طرح های کلان کشور دچار گمراهی شده و منجر به اتخاذ تصمیم های نه چندان مناسب خواه ند شد . نتیجه این فرآیند این که، نظام اقتصادی و اجتماعی ایران، در سطح خرد و کلان دچار بحران می گردد . زیرا :
۱ـ اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای انرژی خصوصاً درآمدهای نفتی داشته و به دنبال افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران نیز با رونق یا رکود رو به رو می گردد .
۲ـ موتور محرکه توسعه اقتصادی ایران به منابع انرژی وابستگی تام دارد .
از بعد دیگر، اگر برای سامان بخشیدن به نظام بان ک اطلاعات انرژی در ایران برای رسیدن به نقطه مطلوب و ملاک عمل قرار دادن آن برای سیاست گذاران و دولتمردان، اقدام علمی همه جانبه و ملی صورت نگیرد شاهد خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد و جامعه ایرانی همانند گذشته خواهیم بود و هر لحظه باید منتظر حوادث بیشتری باشیم . به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می گردد : اتلاف منابع عظیم انرژی، گسترش » رانت خواری « در بخش انرژی، عدم رفاه اقتصادی و اجتماعی، فقدان منطق صحیح در نحوه تخصص یارانه از بخش انرژی برای کاهش تورم، رشد فقر و بیکاری و فساد و اعتیاد، فقدان سرمایه گذاری صحیح در زمینه » گسترش کاربرد منطقی انرژی « و » تسهیل نمودن موانع کاربرد منطقی انرژی « ، عدم جلوگیری از قاچاق انرژی، فقدان تکنولوژی در مورد است فاده از انرژی های تجدید پذیر، عدم وجود » کالای جانشین « برای بنزین موتور، فقدان سرمایه گذاری مناسب برای تولید موتورهای درون سوز کم مصرف، عدم آموزش و آگاهی دادن به مردم در مورد انرژی و عدم فرهنگ سازی صحیح در مورد انرژی، عدم جلوگیری از آلودگی محیط زیست و …. در این مقاله به بررسی و شرح اجزاء نوزده عنوان اساسی، از خصوصیات نظام بانک اطلاعات انرژی پرداخته و به توضیح مقدمات آن اشاره رفته است