مقاله روش هاي برآورد پارامترهاي فرم هاي تابعي لورنتس و مقايسه آن ها بر اساس داده هاي هزينه خانوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله پژوهش هاي آماري ايران از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: روش هاي برآورد پارامترهاي فرم هاي تابعي لورنتس و مقايسه آن ها بر اساس داده هاي هزينه خانوار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني لورنتس
مقاله ضريب جيني
مقاله فرم هاي تابعي
مقاله براورد ماکسيمم درست نمايي
مقاله براورد کم ترين توان هاي دوم
مقاله صدک اصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيري آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي برزادران غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: واقعي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منحني لورنتس مهم ترين ابزار گرافيکي است که براي توصيف اندازه تمرکز در جامعه، مانند ثروت استفاده مي شود. در چنين مواردي بسياري از اقتصاددانان نابرابري اقتصادي را اندازه گيري مي کنند. شاخص هاي بسياري بر اساس منحني لورنتس براي اندازه گيري ميزان نابرابري تعريف مي شوند. ضريب جيني يکي از مهم ترين اين شاخص هاست.
در اين مقاله، ابتدا به معرفي منحني لورنتس، ضريب جيني و فرم هاي تابعي لورنتس مي پردازيم. سپس پارامترهاي فرم هاي تابعي لورنتس را به سه روش کم ترين توان هاي دوم، ماکسيمم درست نمايي و صدک اصلي براورد مي کنيم. در نهايت بر اساس داده هاي هزينه خانوار شهري و روستايي ايران در سال ۱۳۸۴ بهترين فرم تابعي و بهترين روش براورد را معرفي مي کنيم.