مقاله روش هاي تحقيق تركيبي در علوم سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: روش هاي تحقيق تركيبي در علوم سياسي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش كيفي
مقاله روش هاي تركيبي
مقاله روش تحقيق
مقاله تكثرگرايي
مقاله علوم سياسي
مقاله روش كمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تخشيد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: متين جاويد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي تحقيق كمي و كيفي در بسياري از موارد تفاوت هاي چشمگيري با هم دارند، اما در بسياري از موارد ديگر همديگر را تكميل مي كنند. به دنبال افزايش انتقادات از روش هاي كمي و كيفي، امروزه شاهد افزايش تمايل به كارگيري روش هاي تحقيق تركيبي در علوم اجتماعي به طور عام و علوم سياسي به طور خاص هستيم. بسياري از طرفداران تكثرگرايي در تلاش براي پر كردن شكاف بين روش هاي كمي و كيفي از روش هاي تركيبي بهره مي گيرند. اين نوشتار بر آن است تا ضمن معرفي و تعريف روش هاي تحقيق تركيبي، الگوها و مدل هاي مختلف تركيب روش هاي كمي و كيفي را ارايه كرده سپس نقاط قوت و ضعف اين روش ها را بررسي نمايد و سرانجام به كاربرد و بررسي چشم انداز آينده اين روش ها در علوم سياسي پرداخته مي شود.