مقاله روش هاي توليد تصحيح و بهبود دقت در سيستم تعيين موقعيت آني DGPS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: روش هاي توليد تصحيح و بهبود دقت در سيستم تعيين موقعيت آني DGPS
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصحيحات ديفرانسيلي
مقاله مشاهدات کد
مقاله مشاهدات فاز
مقاله الگوريتم ديفرانسيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات داوود
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي کاربران غيرنظامي سيستم GPS تعيين موقعيت آني تنها از طريق مشاهدات کد C/A امکان پذير است. بالا بردن سطح دقت و صحت مشاهدات GPS بصورت آني و بهبود پارامترها و پيام هاي ناوبري، تعيين موقعيت دقيق تر آني را در پي خواهد داشت. روش هاي توليد تصحيح و بهبود دقت که قابليت بکارگيري آني آنها وجود دارد، در اين راستا مطرح شده اند که مي توان تحت عنوان روش هاي DGPS از آنها ياد کرد. اين مقاله به بررسي کلي اين روش ها اختصاص دارد. نتايج عددي حاصل از بکارگيري اين روش ها در مشاهدات مربوط به ۵ ايستگاه دائمي  GPSدر شبکه البرز نيز در آن گنجانده شده است. نتايج بدست آمده چنانچه انتظار مي رفت حکايت از بهبود چشمگير دقت مشاهدات GPS پس از اعمال تصحيحات DGPS دارد. بطوري که رقم جذر ميانگين مربعات خطاي مشاهدات از ۶۱ متر به ۵/۱ متر بهبود پيدا کرده است. بهبود دقت مشاهدات با اعمال پارامترهاي حاصل از روش هاي DGPS چند مرجعي، نسبت به حالت تک مرجعي، نمود بارزتري دارد. در حوزه مشاهدات کد، مدل انترپولاسيون خطي در حوزه فاصله افقي و ارتفاع (LIMhd)، و مدل ترکيب خطي در سه بعد (LCMxyh)، بيشترين بهبود دقت (تا ۴۷ درصد) را نسبت به حالت تک مرجعي نشان مي دهد و در حوزه مشاهدات فاز، برازش رويه دوخطي (BILS) بيشترين بهبود دقت (تا ۴۰ درصد) را در پي دارد.